Harmonie St. Joseph Grubbenvorst heeft een nieuwe voorzitter uit de muziekvereniging gekozen, Arno Engels. Op de Algemene Ledenvergadering van 29 maart ontving hij de voorzittershamer uit handen van Roel Alsters die de hamer liefst 16 jaar heeft gehanteerd.

roel en arno

Roel Alsters is drie termijnen (van elk 5 jaar) voorzitter geweest van Harmonie St. Joseph; vanwege de coronatijd heeft hij de functie nog een jaar extra uitgevoerd. Liefst 16 jaar lang heeft hij zich met veel enthousiasme ingezet voor de harmonie. Nu zijn functie is overgenomen, kan hij zich nog meer toeleggen op het bespelen van zijn trombone.

 

De nieuwe voorzitter is 2 jaar geleden lid geworden van St. Joseph nadat hij met zijn gezin in Grubbenvorst is gaan wonen. Arno is hoornist, groeide op in Lottum en woonde de laatste 20 jaar in Zuid-Holland. Daar was hij enige jaren voorzitter van Gouda’s Harmonie De Pionier. Voor zijn werk doet hij onder andere communicatie voor de landelijke boomkwekerijsector. Samen met secretaris Sophie Niessen en penningmeester Piet Sanders vormt hij nu het dagelijks bestuur van Harmonie St. Joseph.

 

Harmonie St. Joseph is opgericht in 1902. Nu, 120 jaar later, is het nog steeds een bloeiende vereniging die bestaat uit een harmonie-orkest (55 leden), een slagwerkensemble (12 leden) en jeugdorkest Bende van Jozef (12 leerlingen). Daarnaast is in samenwerking met de twee basisscholen in Grubbenvorst naschoolse muziekles gestart waaraan 15 kinderen meedoen. Jonge aanwas blijft immers altijd nodig voor een gezonde toekomst van St. Joseph.