COM_SIMPLECALENDAR_PRINT
Datum Activiteit Deelnemers
november 2015
28.11.2015 Ceciliafeest Orkest & Slagwerk-ensemble
22.11.2015 Intocht Sinterklaas Orkest & Slagwerk-ensemble
21.11.2015 Wijnactie 2015 Orkest & Slagwerk-ensemble
10.11.2015 Sintermerte Orkest & Slagwerk-ensemble
10.11.2015 Halfjaarlijkse ledenvergadering Orkest & Slagwerk-ensemble
07.11.2015 Caldenbroich Music Night 2015 Orkest & Slagwerk-ensemble
06.11.2015 Generale Repetitie CMN 2015 Orkest & Slagwerk-ensemble
03.11.2015 Repetitie orkest + combo 19.30-22.00 uur Orkest & Slagwerk-ensemble
01.11.2015 Concours Slagwerkensemble Orkest & Slagwerk-ensemble
01.11.2015 Repetitie orkest + combo + artiesten 10.30-13.00 uur Orkest & Slagwerk-ensemble
oktober 2015
27.10.2015 Repetitie orkest + combo 19.30-22.00 uur Orkest & Slagwerk-ensemble
25.10.2015 Repetitie orkest + combo + artiesten 10.30-13.00 uur Orkest & Slagwerk-ensemble
24.10.2015 Repetitie orkest 14.00-19.00 uur Orkest & Slagwerk-ensemble
20.10.2015 Repetitie orkest 19.30-22.00 uur Orkest & Slagwerk-ensemble
15.10.2015 Repetitie alle hout 19.30-22.00 uur Orkest & Slagwerk-ensemble
13.10.2015 Repetitie orkest + combo 19.30-22.00 uur Orkest & Slagwerk-ensemble
11.10.2015 Repetitie orkest 10.30-13.00 uur Orkest & Slagwerk-ensemble
08.10.2015 Repetitie alle koper 19.30-22.00 uur Orkest & Slagwerk-ensemble
06.10.2015 Repetitie orkest 19.30-22.00 uur Orkest & Slagwerk-ensemble
01.10.2015 Repetitie alle hout 19.30-22.00 uur Orkest & Slagwerk-ensemble
september 2015
29.09.2015 Repetitie orkest 19.30-22.00 uur Orkest & Slagwerk-ensemble
13.09.2015 Konings Vogelschieten schutterij Orkest & Slagwerk-ensemble
05.09.2015 Rabo Fietsdag Orkest & Slagwerk-ensemble
04.09.2015 Jeugdkamp Orkest & Slagwerk-ensemble
juli 2015
14.07.2015 Concert La Providence Orkest & Slagwerk-ensemble
11.07.2015 Veerpont Concert Orkest & Slagwerk-ensemble
04.07.2015 Repetitiemiddag Orkest & Slagwerk-ensemble
04.07.2015 Jaarfeest leden en jeugdleden Orkest & Slagwerk-ensemble
juni 2015
27.06.2015 Peeltoernooi Orkest & Slagwerk-ensemble
20.06.2015 Repetitiedag Orkest & Slagwerk-ensemble
12.06.2015 Voorspeelavond door de Jeugd samen met orkest Orkest & Slagwerk-ensemble
mei 2015
24.05.2015 Concert Aspergefeesten Orkest & Slagwerk-ensemble
24.05.2015 Werken Aspergefeesten Orkest & Slagwerk-ensemble
04.05.2015 Opluisteren Dodenherdenking Orkest & Slagwerk-ensemble
april 2015
27.04.2015 Koningsdag Orkest & Slagwerk-ensemble
11.04.2015 Ensemble-concert Orkest & Slagwerk-ensemble
maart 2015
28.03.2015 Solistenconcours voor Blazers en Slagwerkers Horst ad Maas Orkest & Slagwerk-ensemble
20.03.2015 Theorie examens diploma B leerling blaasinstrumenten Orkest & Slagwerk-ensemble
13.03.2015 Theorie examens diploma B leerling blaasinstrumenten Orkest & Slagwerk-ensemble
10.03.2015 Algemene Jeugdvergadering Orkest & Slagwerk-ensemble
10.03.2015 Algemene Ledenvergadering Orkest & Slagwerk-ensemble
februari 2015
02.02.2015 Gekke Maondaags Brunch Orkest & Slagwerk-ensemble
02.02.2015 Deelname optocht Gekke Maondaag Orkest & Slagwerk-ensemble
januari 2015
18.01.2015 Solistenconcours Slagwerkers Well Orkest & Slagwerk-ensemble
december 2014
25.12.2014 Opluisteren H. Mis Orkest & Slagwerk-ensemble
23.12.2014 Repetitie orkest Kerk Orkest & Slagwerk-ensemble
21.12.2014 11:00 - 13:00 Extra repetitie gehele orkest Orkest & Slagwerk-ensemble
18.12.2014 UITGENODIGD: Leerlingen Slagwerk en familie Orkest & Slagwerk-ensemble
16.12.2014 Aangepaste repetitie orkest: 19:00 - 20:30 uur houtblazers Orkest & Slagwerk-ensemble
16.12.2014 Aangepaste repetitie orkest: 20:30 - 22:00 uur koperblazers Orkest & Slagwerk-ensemble
14.12.2014 11:00 - 13:00 Extra repetitie gehele orkest Orkest & Slagwerk-ensemble
09.12.2014 Aangepaste repetitie orkest: 19:00 - 20:30 uur houtblazers Orkest & Slagwerk-ensemble
09.12.2014 Aangepaste repetitie orkest: 20:30 - 22:00 uur koperblazers Orkest & Slagwerk-ensemble
november 2014
23.11.2014 Intocht Sint Nicolaas Orkest & Slagwerk-ensemble
15.11.2014 Wijnactie 2015 Orkest & Slagwerk-ensemble
11.11.2014 Intocht St. Maarten Orkest & Slagwerk-ensemble
08.11.2014 Ceciliafeest Orkest & Slagwerk-ensemble
oktober 2014
14.10.2014 Jeugdvergadering (leerlingen en jeugdleden) Orkest & Slagwerk-ensemble
14.10.2014 Halfjaarlijkse ledenvergadering Orkest & Slagwerk-ensemble
14.10.2014 Repetitie orkest tot aan pauze Orkest & Slagwerk-ensemble
11.10.2014 Opening Centrumplan Grubbenvorst Orkest & Slagwerk-ensemble
04.10.2014 Spaaractie Jan Linders Orkest & Slagwerk-ensemble
03.10.2014 Serenade huwelijk Karin Besouw + Roel Sleegers Orkest & Slagwerk-ensemble
september 2014
27.09.2014 Donateuractie Orkest & Slagwerk-ensemble
06.09.2014 Rabo Maashorst Fiets Tour (?) Orkest & Slagwerk-ensemble
augustus 2014
31.08.2014 Koningsvogelschieten schutterij St. Jan Orkest & Slagwerk-ensemble
29.08.2014 Jeugdkamp 2014 Orkest & Slagwerk-ensemble
28.08.2014 Eerste repetitie Slagwerkensemble ná zomerstop Orkest & Slagwerk-ensemble
26.08.2014 Eerste repetitie Orkest ná zomerstop Orkest & Slagwerk-ensemble
14.08.2014 Toiletbeheer Zomerparkfeesten Venlo Orkest & Slagwerk-ensemble
08.08.2014 Bemanning kassa's Rozenfestival Lottum Orkest & Slagwerk-ensemble
juli 2014
10.07.2014 Laatste repetitie Slagwerkensemble vóór zomerstop Orkest & Slagwerk-ensemble
08.07.2014 Kioskconcert Orkest & Slagwerk-ensemble
08.07.2014 Laatste repetitie Orkest vóór zomerstop Orkest & Slagwerk-ensemble
juni 2014
21.06.2014 Repetitiemiddag Orkest & Slagwerk-ensemble
21.06.2014 Barbecue Orkest & Slagwerk-ensemble
21.06.2014 Praktijkexamens HaFaBra A + B Orkest & Slagwerk-ensemble
13.06.2014 Voorspeelavond Jeugdopleiding Orkest & Slagwerk-ensemble
08.06.2014 Concert opening Aspergefeesten Orkest & Slagwerk-ensemble
08.06.2014 Werken Aspergefeesten (horeca en kassa) Orkest & Slagwerk-ensemble
03.06.2014 Concert bewoners La Providence Orkest & Slagwerk-ensemble
mei 2014
23.05.2014 Concert Oirlo Orkest & Slagwerk-ensemble
18.05.2014 Jeugdactiviteit Orkest & Slagwerk-ensemble
april 2014
26.04.2014 Koningsdag Orkest & Slagwerk-ensemble
19.04.2014 'The Battle' met Kon Harmonie Lottum Orkest & Slagwerk-ensemble
maart 2014
30.03.2014 Solistenconcours Orkest & Slagwerk-ensemble
29.03.2014 Solistenconcours Horst Blazers en Slagwerkers Orkest & Slagwerk-ensemble
29.03.2014 Solistenconcours Leerlingen Orkest & Slagwerk-ensemble
25.03.2014 Jaarvergadering Orkest & Slagwerk-ensemble
februari 2014
18.02.2014 Repetitie Orkest Orkest & Slagwerk-ensemble
17.02.2014 Gekke Maondaagsbuffet Orkest & Slagwerk-ensemble
17.02.2014 Optocht Gekke Maondaag Orkest & Slagwerk-ensemble
11.02.2014 GENERALE Gekke Maondaag + AANHANG! Orkest & Slagwerk-ensemble
09.02.2014 Oefenen Gekke Maondaag + AANHANG! Orkest & Slagwerk-ensemble
04.02.2014 Repetitie Orkest Orkest & Slagwerk-ensemble
04.02.2014 Oefenen Gekke Maondaag Orkest & Slagwerk-ensemble
januari 2014
28.01.2014 Repetitie Orkest Orkest & Slagwerk-ensemble
28.01.2014 Oefenen Gekke Maondaag Orkest & Slagwerk-ensemble
26.01.2014 Oefenen Gekke Maondaag + AANHANG! Orkest & Slagwerk-ensemble
21.01.2014 Repetitie Orkest Orkest & Slagwerk-ensemble
19.01.2014 Oefenen Gekke Maondaag + AANHANG! Orkest & Slagwerk-ensemble
14.01.2014 Repetitie Orkest Orkest & Slagwerk-ensemble
12.01.2014 LTB Solistenconcours Slagwerkers Orkest & Slagwerk-ensemble
07.01.2014 Repetitie Orkest Orkest & Slagwerk-ensemble
07.01.2014 Oefenen Gekke Maondaag Orkest & Slagwerk-ensemble
november 2013
02.11.2013 Caldenbroich Music Night Orkest & Slagwerk-ensemble
september 2013
08.09.2013 Cultura Grubbenvorst Orkest & Slagwerk-ensemble
augustus 2013
15.08.2013 1ste repetitie ná zomerstop Orkest & Slagwerk-ensemble
13.08.2013 1ste repetitie ná zomerstop Orkest & Slagwerk-ensemble
01.08.2013 Beheer toiletgroepen Zomerparkfeesten Orkest & Slagwerk-ensemble
juni 2013
27.06.2013 Laatste repetitie Orkest & Slagwerk-ensemble
25.06.2013 Kioskconcert Orkest & Slagwerk-ensemble
25.06.2013 Laatste repetitie Orkest & Slagwerk-ensemble
22.06.2013 Peeltoernooi Meijel Orkest & Slagwerk-ensemble
07.06.2013 Voorspeelavond Jeugd Orkest & Slagwerk-ensemble
01.06.2013 Repetitiemiddag + barbecue Orkest & Slagwerk-ensemble
mei 2013
19.05.2013 Aspergefeest Orkest & Slagwerk-ensemble
01.05.2013 test Orkest & Slagwerk-ensemble
april 2013
30.04.2013 Koninginnedag Orkest & Slagwerk-ensemble
maart 2013
17.03.2013 Felimaas solistenconcours Orkest & Slagwerk-ensemble
16.03.2013 The Battle tezamen met Kon. Harmonie Lottum Orkest & Slagwerk-ensemble
januari 2013
29.01.2013 Reguliere repetitie orkest Orkest & Slagwerk-ensemble
28.01.2013 Gekke Maondaag Orkest & Slagwerk-ensemble
25.01.2013 test Orkest & Slagwerk-ensemble
13.01.2013 Solistenconcours Slagwerkers Orkest & Slagwerk-ensemble
12.01.2013 Verlovingsbal 'Kiendje Kiéke' Orkest & Slagwerk-ensemble
november 2012
25.11.2012 Intocht Sint Nicolaas Orkest & Slagwerk-ensemble
24.11.2012 Wijnactie Orkest & Slagwerk-ensemble
10.11.2012 Ceciliafeest Orkest & Slagwerk-ensemble
06.11.2012 Tocht Sint Maarten Orkest & Slagwerk-ensemble
oktober 2012
14.10.2012 Districtfestival Roermond Orkest & Slagwerk-ensemble
13.10.2012 Gezamenlijk concert Philharmonie Reuver Orkest & Slagwerk-ensemble
augustus 2012
26.08.2012 Koningsvogelschieten Orkest & Slagwerk-ensemble
17.08.2012 Harmoniekamp Orkest & Slagwerk-ensemble
juni 2012
24.06.2012 Peeltoernooi Meijel Orkest & Slagwerk-ensemble
17.06.2012 Limburgs Blaasmuziek Festival Floriade Orkest & Slagwerk-ensemble
16.06.2012 Young Musicians Spread Their Wings Orkest & Slagwerk-ensemble
16.06.2012 Eindactiviteit + barbecue Orkest & Slagwerk-ensemble
03.06.2012 Begeleiding 40-jarig jubileum pastoor Peeters Orkest & Slagwerk-ensemble
01.06.2012 Voorspeelavond Jeugd Orkest & Slagwerk-ensemble
mei 2012
20.05.2012 Workshops Orkest & Slagwerk-ensemble
13.05.2012 Muzikale omlijsting Bondsfeest Schutterij St. Jan Orkest & Slagwerk-ensemble
maart 2012
25.03.2012 Felimaas solistenconcours Orkest & Slagwerk-ensemble
februari 2012
21.02.2012 Receptie Aldere Prins Orkest & Slagwerk-ensemble
20.02.2012 Verkeskopbal Orkest & Slagwerk-ensemble
05.02.2012 Gekke zondig / mis Orkest & Slagwerk-ensemble
04.02.2012 WaWa bal Orkest & Slagwerk-ensemble
januari 2012
28.01.2012 Vreejgezelle aovend Orkest & Slagwerk-ensemble
22.01.2012 Receptie Prins Orkest & Slagwerk-ensemble
21.01.2012 Receptie Jeugdprins Orkest & Slagwerk-ensemble
15.01.2012 Aldere middig Orkest & Slagwerk-ensemble
14.01.2012 Verlovingsbal Orkest & Slagwerk-ensemble