Doelstelling
Het onderhouden van sociale contacten met de leden binnen en buiten de vereniging(s-activiteiten). Een en ander op basis van de informatie die zij via bestuur, leden of anderszins heeft verkregen.

Assistentie
Bij herhaling van (zieken-)bezoeken kan een beroep worden gedaan op de overige (bestuurs-)leden van de vereniging.

Taken

  • - Het afleggen van ziekenbezoeken bij zieke leden
  • - Het afleggen van kraambezoeken bij de (echtgenotes van de) leden
  • - Het signaleren van (langdurigere) ziekte van partners van leden
  • - Het signaleren van en bespreken van (sociale) probleemgevallen welke betrekking
  •    hebben op of samenhangen met het lidmaatschap van de vereniging.

De commissie kan geen verantwoording nemen voor het in gebreke blijven, indien zij niet (tijdig) op de hoogte is gesteld van de noodzakelijke informatie om de gestelde taken uit te voeren.


Frequentie :
Bij ziekte thuis: Na 21 dagen, gevolgd door 1 x per 4 weken

Bij ziekenhuisopname: Na 14 dagen, gevolgd door 1 x per 3 weken

Bij kraambezoeken: Binnen 30 dagen na de geboorte.


Financiën

Voor het afleggen van beleefdheidsbezoeken worden de volgende (richt-) bedragen in natura beschikbaar gesteld:

- Ziekenbezoek ca € 4,50

- Kraambezoek ca € 11,50 (bij dubbel lidmaatschap € 16,00)


Vergaderingen
Niet van toepassing; alleen onderling overleg


Verslag
De commissie brengt (minimaal) maandelijks verslag uit aan het Bestuur van de vereniging

Relaties : n.v.t.