.

Correspondentieadres: Harmonie St Joseph

Postbus 8562

5970 AB Grubbenvorst

.

.    
Kamer van Koophandel nr: 40164604  
Rabobank NL66 RABO 0117 7028 38  
     
Repetitieschema Orkest Slagwerkensemble
 • Locatie
 • MFC 't Haeren
 • Irenestraat 20B
 • 5971 BS Grubbenvorst
 • MFC 't Haeren
 • Irenestraat 20B
 • 5971 BS Grubbenvorst
     
 • Weekdag
 • Tijd
 • Dinsdagavond
 • 20:00 - 22:00 uur
 • Donderdagavond
 • 19:45 - 21:45 uur
     
 • Dirigent
 • Wout Claessens
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Guido Pouwels
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
  Jeugdorkest Jeugdslagwerkensemble
 • Locatie
 • MFC 't Haeren
 • Irenestraat 20B
 • 5971 BS Grubbenvorst
 • MFC 't Haeren
 • Irenestraat 20B
 • 5971 BS Grubbenvorst
     
 • Weekdag
 • Tijd
 • Dinsdagavond
 • 18:45-19:30 uur
 • Donderdagavond
 • 19:00-19.45 uur
     
Dirigent
 • Rob Jacobs
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Gilbert Niessen 
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
Eredirigent
 • Leo Beckers
 
     
 • Onderdirigent
 • Sraar Straten
 • Gilbert Niessen
     
Afmeldingen repetities Sophie Niessen Gilbert Niessen
 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Contributie en lesgeldoverzicht(bedragen per 01-01-2017)

Contributie

Leden en juniorleden

€ 160,00 per jaar

Afwijkingen

4de gezinslid en meer 50% korting op contributie (€ 80,00 p/jaar)

meespelend in orkest + het volgen van opleiding HAFABRA A+B 50% korting op contributie (€ 80,00 p/jaar)

Ereleden

Geen contributie verschuldigd

Begunstigers

€ 60,00 per jaar (minimum bedrag)

Speciaal bedoeld voor de studenten die niet actief meer mee kunnen spelen. Ook kunnen andere, niet spelende leden, hiervan gebruik maken.

Lesgelden opleiding

Leerlingen

HAFABRA voorfase opleiding A klassikaal les

€ 100,00 per jaar

Wordt geïncasseerd per september

Leerlingen t/m 18 jaar

Leerlingen ouder dan 18 jaar 

 

HAFABRA (A-B-C-D)

€ 240,00 per jaar

€ 340,00 per jaar

Het lesgeld wordt in februari voor 6/10 deel en september voor 4/10 deel geïncasseerd.


Betalingen :
Contributies en lesgelden worden via automatische incasso geïnd, tenzij hierover
op verzoek van betrokkene anders wordt overeengekomen. Nieuw aangemelde leden, bestuursleden, juniorleden en leerlingen verlenen de penningmeester van de vereniging een toestemming tot automatische betaling tenzij in individuele gevallen hierover andere afspraken worden gemaakt.

Ledenadministratie :
Karin Besouw, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor een optimale administratie worden alle relevante gegevens met betrekking tot de leerlingen, (jeugd)leden, (ere)bestuursleden, dirigent, instructeur(s), en docenten in een ledenadministratie bijgehouden.
Deze gegevens worden o.a. gebruikt ten behoeve van de financiële administratie van de vereniging (contributies en lesgelden) alsmede de verplichtingen jegens derden als de gemeente, LBM, LBT (subsidies en contributies), alswel de administratie van in bruikleen gegeven eigendommen van de vereniging.

Publiciteit :
Het is (bestuurs)leden niet toegestaan externe publicaties zoals artikelen, advertenties, mededelingen enz. te (doen) verrichten, zonder voorafgaande toestemming van de secretaris dan wel van de voorzitter, c.q. PR functionaris
De public ralations functionaris (PR functionaris) is verantwoordelijk voor de Public Relations van de vereniging en de secretaris is verantwoordelijk voor plaatsing van berichten in het weekblad ‘Mededelingen’ van activiteiten en (nieuws)berichten en eventuele verslagen ten behoeve van de (junior)leden en leerlingen.

Logo/huisstijl :
Het is van belang dat de vereniging een uniforme identiteit uitstraalt. Hierbij is het eenduidig gebruik van een logo en huisstijl van essentieel belang. Het logo dient daarom correct te worden toegepast in alle correspondentie en andere (reclame) uitingen. Het logo dient volgens voorbeeld te worden geplaatst, (gecentreerd) op correspondentiepapier en enveloppen in de vastgestelde kleuren zwart en bruin (PMS 483). Het is niet toegestaan extra toevoegingen aan te brengen. Ook voor intern gebruik (binnen de vereniging) gelden deze regels waarbij om kostentechnische redenen het gebruik alleen in zwart is geoorloofd. Op verzoek kan het logo digitaal beschikbaar worden gesteld voor het gebruik in o.a. interne verslagen en publicaties.

Handboek :
Het Handboek (eigendom van de Harmonie) bevat de relevante informatie van en over (de organisatie van) de Harmonie. Het Handboek heeft als doel mede een leidraad te vormen voor het in alle aspecten laten functioneren van de vereniging. Het geaccordeerde (verstrekte) handboek prevaleert, ingeval er sprake is van tekstafwijkingen, boven teksten op digitale media. Het Handboek van Harmonie St. Joseph wordt verstrekt aan alle (junior-)leden van de vereniging. In gevallen waar meerdere gezinsleden lid zijn van de vereniging, wordt slechts één handboek per adres verstrekt in principe aan het oudste gezinslid. De ontvanger draagt de verantwoordelijkheid over dit handboek. Indien later een ouder gezinslid als (junior-)lid van de vereniging wordt aangenomen blijft de eerste ontvanger verantwoordelijk. Bij het beëindigen van diens lidmaatschap wordt de verantwoordelijkheid overgenomen door het oudste gezinslid welke (junior-)lid is van de vereniging. Afwijkingen dienen onmiddellijk aan het bestuur gemeld te worden.

Bij gezinsleden van dezelfde leeftijd (bijv. bij tweelingen) is de alfabetisch / lexicografische volgorde van de voornaam / roepnaam bepalend. Wijzigingen en toevoegingen worden regelmatig, doch minimaal 1x per jaar toegepast.

Voorstellen tot aanvulling of wijziging van teksten kunnen worden doorgegeven aan de secretaris.

Jeugdharmonie
Ruim voor aanvang v/d repetitie
Mevrouw Franka Seuren
077 – 3662448